30.000.- FORINT FELETTI VÁSÁRLÁSODDAL AUTOMATIKUSAN RÉSZT VESZEL “TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉK A HOHOHO.HU-N!” ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKUNKBAN!
Részletekért kattints a NYERNI SZERETNÉK, IRÁNY A BOLT! gombra

E-MOTION 5 BOTOS RODPOD

34,990 Ft

3 LÁBÚ ÁLLVÁNY

13,600 Ft

FEEDER BOTTARTÓ KAR

10,990 Ft

nyerni szeretnék, irány a bolt!

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA:

“TAVASZI NYEREMÉNYJÁTÉK A HOHOHO.HU-N!” elnevezésű nyereményjáték részvételi- és adatkezelési szabályzata

1. A játék szervezője

1.1 A nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) Bessenyeiné Bódi Edina egyéni vállalkozó – www.hohoho.hu webshop (a továbbiakban: Szervező) szervezi. A Szervező adatai: Székhely: 4405 Nyíregyháza, Házhely I. utca 15. Nyilvántartási szám: 22337873 Adószám: 59262112-1-35 Képviselő: Bessenyeiné Bódi Edina Telefonszám: +36 70 439 8133 honlap: http://hohoho.hu

1.2 A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi el.

1.3 A Nyereményjátékra jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban rögzítettek az irányadók (a továbbiakban: Játékszabályzat).

1.4 A Nyereményjáték lebonyolítására a https://www.hohoho.hu/nyeremenyjatek (a továbbiakban: Weboldal) oldalon kerül sor.

2. A játékban résztvevő személyek és a részvétel feltétele

2.1 A Nyereményjátékban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki – az Európai Unió állampolgára és Magyarországon lakóhellyel rendelkezik, – elfogadja a jelen Nyereményjáték szabályait és teljesíti a Nyereményjátékban előírt feltételeket, – a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges adatait megadja.

2.2 A Nyereményjátékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

3. A játék időtartama

3.1 A játék 2021. április 15-én kezdődik és 2021. május 15-ig tart. A 2021. április 15. napja előtt és 2021. május 15. napja után beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában érvényes pályázatként elfogadnia.

4. A Nyereményjáték leírása

4.1 A https://www.hohoho.hu/ weboldalon megtalálható termékek közül MINIMUM 30.000.- FORINT ÉRTÉKBEN történő vásárlással automatikusan részt lehet venni a Nyereményjátékban.

4.2 A Nyereményjátékban az vehet részt, aki a játék időtartama alatt (2021. április 15.-2021. május 15.) a nyereményjáték szabályzat elfogadását követően a https://www.hohoho.hu/ weboldalon bármilyen terméket vásárol MINIMUM 30.000.- FORINT ÉRTÉKBEN.

4.3 A játékosnak el kell fogadnia a Nyereményjáték szabályait és adatvédelmi szabályzatát (a továbbiakban: Játékos vagy Játékosok).

4.4 A Weboldalon érvényesen regisztrálni a Játékosnak teljes nevének, címének, telefonszámának és e-mail címének pontos megadásával lehet, de ez csakis a vásárlásnak a feltétele (a szállítás miatt), a nyereményjátékban való részvételnek nem feltétele. A telefonszám, cím, e-mail cím a nyertesek könnyebb és gyorsabb elérését teszi lehetővé (a továbbiakban: Nyertes vagy Nyertesek).

4.5 Az adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

4.6 A Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy által használt lakcím, telefonszám vagy e-mail cím megadásával. A Nyereményjátékkal kapcsolatos lakcím, telefonszám és/vagy e-mail cím használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja, ebből eredő vita esetén a Szervező döntése az irányadó, amelyet a Nyereményjátékban résztvevő tudomásul vesz és elfogad.

4.7 Egy vásárlás/rendelés adatai/sorszáma egy nyerési esélyt jelent, de a Játékosok a nyereményjáték során több vásárlással/rendeléssel is pályázhatnak a fődíjra/nyereményekre.

4.8 A Játékosnak a Nyereményjáték végéig, illetve a nyeremény átadásáig meg kell őriznie a vásárlást igazoló számlát, amelyet vásárlás után e-mailen keresztül megkap.

4.9 A Szervező nem vállal felelősséget az olyan technikai hibákért, amelyek Szervezőnek nem róható fel, mint pl. internet kapcsolat megszűnése, akadozása, rendszer leterheltsége, stb.

4.10 A Nyereményjáték szabályszerű működése különösen fontos számunkra. Ezért tájékoztatjuk, hogy a Nyereményjáték bármely szakaszában a Játékos által megadott bármilyen adatért a Játékos teljes felelősséggel tartozik.

4.11 Amennyiben az elhelyezett tartalom a Nyereményjáték Játékszabályzatának bármely előírását, vagy jogszabályt sért, akkor azt az elhelyezett tartalmat haladéktalanul eltávolítjuk. Az eltávolított tartalmat a jogszabályi előírásoknak megfelelően ideig és célból tároljuk.

5. Sorsolás, nyeremények, nyeremények átadása, átvétele

5.1 Szervező az alábbi nyereményeket sorsolja ki: – 1 db E-MOTION 5 botos rodpod 34.990.- Forint értékben – 1 db nagy bottartó állvány (3 lábú) 13.600.- Forint értékben – 1 db feeder bottartó kar 10.990.- Forint értékben.

5.2 A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye (4405, Nyíregyháza, Házhely I. utca 15.). Ideje: 2021.05.17.

5.3 A sorsolás 3 tagú sorsolási bizottság jelenlétében történik a Nyereményjáték zárását követő napon. A Nyereményjáték kapcsán a sorsolás eredményét a sorsolási bizottság hitelesíti. A sorsolás kézi húzás segítségével történik.

5.4 A Szervező a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt nem ad át.

5.5 A Nyeremények készpénzre vagy egyéb nyereményre nem válthatók át.

5.6 A Szervező a nyereményekkel kapcsolatban szavatosságot nem vállal (kivéve a saját maguk által forgalmazott termékek). A nyereményt átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetlegesen felmerülő kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti.

5.7 A sorsolást követő 7 napon belül a Szervező értesíti a Nyerteseket az általuk megadott e-mail címen vagy telefonszámon illetve közösségi médiában (Facebook) bejegyzésként feltünteti a nyertesek névsorát. A Nyertesek a nyereményüket átvehetik a Szervező székhelyén (4405, Nyíregyháza, Házhely I. utca 15.), vagy kérhetik a nyeremény házhozszállítását Magyarország területén, melynek költségét Szervező vállalja. A nyeremények átvételének feltétele a vásárláskor kapott számla bemutatása, e-mailben történő elküldése Szervező részére.

5.8 A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a 6. pontban meghatározottak szerint tartaléknyertes lép a helyébe (továbbiakban: Tartaléknyertes vagy Tartaléknyertesek).

5.9 A Nyertes (vagy Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni és közreműködni a nyeremény megfelelő átvételében.

5.10 Amennyiben a Játékos cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult, vagy a nyereményt meghatalmazottja veheti át.

5.11 A nyeremények kiküldésére és/vagy személyes átadására 2021. június 15-ig kerül sor. A nyeremények kiküldését a Szervező bonyolítja le, Magyarország területén, saját költségén. A Szervező részére a Nyeremény postázással megadott postacím téves megadásából eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget. Ezzel kapcsolatos felelősség a Nyereményjátékban résztvevőt terheli.

5.12 A nyereményt a Nyertes, vagy helyette közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b. pont) vagy más, teljes bizonyító erejű, magánokiratban meghatalmazott személy veheti át.

5.13 A Nyertesnek a Szervező kérésére a blokk/nyugta/számla bemutatásával/beküldésével tudnia kell igazolni, hogy megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott követelményeknek.

5.14 A hamisított vagy manipulált blokkok/nyugták/számlák a pályázatot érvénytelenné teszik, azok nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. A Programban résztvevő blokkok/nyugták érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

5.15 A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékot szüneteltesse vagy törölje, ha a Program során jelentős mértékű sportszertűtlen játék gyanúja merülne fel, amely visszaélésre ad lehetőséget.

5.16 Amennyiben a sorsolás időpontjában nem áll rendelkezésre a sorsoláshoz szükséges adatbázis, a Szervező jogosult a sorsolás időpontját elhalasztani és azt a Játékszabályzatban módosítani.

5.17 A Játékos pályázata beküldésével tudomásul veszi, hogy a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet, így a fentiek alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a Szervező által készített – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

6. Tartaléknyertes

6.1. A Nyertesekkel egy időben Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerülnek.

6.2 A Tartaléknyertesek a kisorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a Nyertes vagy a sorrendben előttük lévő, kihúzott Tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, személyi, illetőleg egyéb szabályzati feltételnek nem felel meg, és így a promócióból kizárásra kerül.

7. Adózás és egyéb felmerülő költségek

7.1 Szervező vállalja, hogy a nyereményekhez kapcsolódó valamennyi járulékos adó- és egyéb közterhet megfizeti.

7.2 Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a Játékost terheli (pl. a Résztvevő irányából indított telefonhívás költsége, vagy nyeremény személyes átvételekor az utazás költsége stb.).

8. Játékszabályzat módosítása

8.1 Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosításához. Amennyiben a Játékszabályzatot módosítjuk, akkor erről előzetesen e-mail címére küldött értesítésben tájékoztatjuk. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően nem vonja vissza hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor a módosításokat az Ön részéről elfogadottnak tekintjük. Amennyiben az előbbi tájékoztató e-mailt követően módosítja vagy visszavonja hozzájárulását adatkezelésünkhöz, akkor jelen Játékszabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint járunk el.

9. Egyéb rendelkezések

9.1 A Szervező a Nyereményjátékban a Résztvevők személyes adatainak adatkezelője. A Játékosok személyes adatait a Szervező csak a Nyereményjáték lebonyolításához gyűjti és dolgozza fel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének rendelkezései szerint.

9.2 A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékosok megerősítik, hogy teljes mértékben tisztában vannak a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezésekkel és nyilatkoznak arról, hogy azzal egyetértenek. A Nyereményjátékban való részvétellel vállalják a kötelezettséget, hogy a jelen előírásokat betartják.

9.3 A hirdetésekben szereplő nyeremények képei illusztrációk is lehetnek.

Nyíregyháza, 2021. április 13.

Bessenyeiné Bódi Edina e.v. Hohoho.hu webshop